Ceny ziemi podkarpackie

Ceny gruntów ornych w PodkarpackimLata Ceny ziemi w Podkarpackim (w złotych za hektar)
1999 3 119
2000 3 431
2001 3 883
2002 3 818
2003 4 249
2004 4 522
2005 4 318
2006 4 581
2007 6 456
2008 - połowa roku 7 702


¬ródło: GUS / arimr.gov.pl / opracowanie własne